Hướng Dẫn Làm Hacker :v
menu
author
notifications
apps

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Hướng Dẫn Làm Hacker :v

tháng 7 16, 2018 0

Hướng Dẫn Làm Hacker :v

lượt xem

Hướng Dẫn Làm Hacker :v

author Đàm Minh Giang

Xuất bản 16 thg 7, 2018

Đăng ký
Danh mục:
Giấy phép: Giấy phép chuẩn của YouTube

code cho bạn nào cần: @echo off
color 0a
:a
echo %random%%random%
goto a
muốn dài bao nhiêu thì thêm %random% vào lưu lại với đuôi .bat nha

comment 0 nhận xét